Jesteś tutaj: Home » Kultura » Lato ze sztuką – Wielobarwny świat folkloru w szkle zamknięty ? warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki ?Kuźnia Sztuki?  z Żywca dzięki dofinansowaniu oferty przez Gminę Żywiec przy pomocy Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej rozpoczęła wakacyjny projekt dla dzieci i młodzieży pt.: ?Lato ze sztuką – Wielobarwny świat folkloru w szkle zamknięty ? warsztaty dla dzieci i młodzieży?.
Warsztaty odbywają się od 01.07.2012 do 31.08.2012 r w placówce Miejskiego Centrum Kultury – klub środowiskowy ?Papiernik? w Żywcu. 3 razy w tygodniu po 2-3 godziny przez 4-6 tygodni. Finałem będzie wręczenie dyplomów uczestnictwa w projekcie dla dzieci i młodzieży   oraz otwarcie wystawy: ?Matki Boskie, Madonny?
Warsztaty Skierowane są do dzieci i młodzieży bez ograniczeń wiekowych jest to atrakcyjna forma letniego wypoczynku dla przebywających w mieście podczas wakacji.
Głównym tematem zajęć będzie przekazanie innym odbiorcom swojej własnej wizji Folkloru – jego wielobarwności, wielokulturowości, różnorodności etnicznej poprzez malarstwo na szkle ? tradycyjnej formy sztuki ludowej Żywiecczyzny.
Zrealizowano w Muzeum Miejskim wykład na temat historii malarstwa ludowego na szkle na naszym terenie, a także o jego charakterystycznych elementach ? kanonie dla uczestników warsztatów.
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży nie mającej szans na wyjazd na letni wypoczynek, oraz dzieci i młodzieży przyjeżdzającej do Żywca ? twórcze wykorzystanie aktywności dzieci sposobem na nudę;
Zwiększenie zainteresowania regionem ze względu na bogatą historię, tradycję, kulturę i sztukę, krajobrazy, a także pod względem turystycznym. Prace będą, bowiem odzwierciedlać piękno oraz malowniczość Żywiecczyzny.
Nabycie przez uczestników warsztatów umiejętności wykorzystywania swoich umiejętności twórczych do wyrażania swoich emocji.
Istotnym aspektem uczestnictwa w tego typu wydarzeniach kulturalnych, są również formalne i nieformalne więzi zawierane przez uczestników konkursów, nie tylko dzieci, które zawierają tam przyjaźnie często na długie lata, ale również dorosłych ? nauczycieli, opiekunów, przedstawicieli świata artystycznego, co stwarza dalsze możliwości rozwoju plastycznego oraz jednoznacznie wzbogaca warsztat twórczy zwłaszcza dzieci i młodzieży o nowe doświadczenia oraz inspiracje, które później wykorzystują podczas dalszego doskonalenia swych plastycznych umiejętności.

Fundacja ?Kuźnia Sztuki? dziękuje wszystkim, którzy pomagają w realizacji tego projektu i którym nie są obce potrzeby najmłodszych spędzających wakacje w naszym mieście.

© 2012 Gazeta Kurier Żywiecki informacja-reklama Żywiec · Powered by WordPress