Jesteś tutaj: Home » Wydarzenia » PPP w Żywcu z pozwoleniem na budowę

Pierwsza w Polsce inwestycja PPP w sektorze ochrony zdrowia otrzymała pozwolenie na budowę. Zgodę na realizację projektu nowego szpitala powiatowego w Żywcu wydało tamtejsze starostwo. Szpital w żywieckim Sporyszu wybuduje kanadyjski inwestor, firma InterHealth Canada, który będzie następnie zarządzał placówką i świadczył usługi medyczne do 2042 roku.

Partner prywatny złożył dokumentację projektową wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę żywieckiego szpitala w ostatnim dniu lipca 2012 r. Mimo złożoności projektu wydział budownictwa starostwa powiatowego w Żywcu wydał zgodę w ciągu niewiele ponad miesiąca. ? Ze względu na priorytetowy charakter inwestycji zaangażowaliśmy zespół do pracy tak, by mimo okresu urlopowego wykonać wszystkie prace analityczne jak najszybciej ? mówi Andrzej Kalata, wicestarosta żywiecki.

Wybór wykonawcy pod specjalnym nadzorem

Pozwolenie na budowę jest ważne dla dalszych przygotowań inwestycji do realizacji, w tym dla zamknięcia finansowego. Zespół doradców technicznych inwestora w ciągu 2 tygodni zakończy prace nad dokumentacją przetargową w sprawie wyboru generalnego wykonawcy. Jest ona opracowywana w oparciu o projekty architektoniczny i budowlany szpitala, które zostały zaakceptowane wraz z  pozwoleniem na budowę. InterHealth Canada przekaże następnie dokumentację przetargową firmom budowlanym, które przeszły prekwalifikacje i zaprosi je do składania ofert na projekt wykonawczy i budowę szpitala.

Kwalifikacja wstępna kandydatów na generalnego wykonawcę trwa od kilku miesięcy. Jej celem jest wyłonienie takich firm budowlanych, które mają kompetencje techniczne, możliwości finansowe i doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali co szpital powiatowy w Żywcu. Kandydaci zostaną zobowiązani do określenia ceny ostatecznej oraz do realizacji kontraktu zgodnie z FIDIC. To warunek konieczny dla zamknięcia finansowego inwestycji. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru oferty będzie cena, ale inwestor weźmie pod uwagę także inne czynniki, na przykład zadeklarowany czas budowy szpitala.

- Wydanie pozwolenia na budowę nie oznacza, że możemy od razu rozpocząć prace budowlane  ? mówi Nasser Massoud, członek zarządu oraz globalny dyrektor ds. inwestycji i rozwoju w InterHealth Canada.  ? Musimy przejść przez proces przetargowy, którego efektem będzie wybór generalnego wykonawcy, a równolegle doprowadzić inwestycję do zamknięcia finansowego ? dodaje. Zamknięcie finansowe jest ściśle powiązane z procesem przetargowym, ponieważ aby instytucje finansujące mogły wypłacić środki na ten projekt, muszą sprawdzić ofertę wykonawcy.  ? Instytucje finansowe chcą mieć pewność, że dokumentacja techniczna została prawidłowo opracowana oraz że generalny wykonawca będzie w stanie wybudować obiekt w zadeklarowanym czasie, za zapisanie w umowie stawki oraz, co najważniejsze, w ściśle określonym standardzie ? mówi Andrzej Kozłowski, dyrektor w firmie Arup, która pełni funkcję menadżera i inżyniera projektu.

Partnerzy na straży jakości

Maksymalna efektywność projektu jest ważna nie tylko dla instytucji finansowych, ale przede wszystkim dla partnerów: prywatnego i publicznego. W zastosowanym w Żywcu modelu PPP (DBOD – Design, Build, Operate, and Deliver, czyli Projektuj, Buduj, Zarządzaj i Dostarczaj Usługi Medyczne) partner prywatny zaprojektuje i wybuduje szpital powiatowy oraz będzie nim zarządzał i świadczył usługi medyczne. – Od tego, jak solidnie przygotuje inwestycję teraz, zależeć będzie efektywność zarządzania i leczenia w przyszłości ? wyjaśnia wicestarosta Andrzej Kalata. Ale zgodnie z umową placówka w 2042 r. stanie się własnością powiatu i także wtedy musi być pełnowartościowym obiektem, zapewniającym regionowi usługi medyczne na właściwym poziomie. Stąd najwyższa dbałość partnerów o to, by obiekt był dopasowany do obecnych potrzeb regionu, ale jednocześnie elastycznie reagował na zmiany w perspektywie 30 lat. Służyć temu mają efektywne sposoby zarządzania oraz sama architektura budynku.

Elastyczna i efektywna architektura

Projekt autorstwa warszawskiej pracowni N+parametric design miał u podstaw dwa ważne dokumenty: plan medyczny oraz biznesowy inwestycji. ? Zaprojektowaliśmy szpital tak, by można go było łatwo dopasowywać do nowych potrzeb i kontraktów medycznych regionu ? mówi Mieszko B. Niedźwiecki, partner w firmie N+parametric design i główny projektant szpitala, który przez 30 lat projektował obiekty medyczne na całym świecie. ? Modularna konstrukcja oddziałów szpitalnych umożliwiać będzie zmianę ich funkcji w przyszłości. Zwiększyć się będzie mogła liczba sal operacyjnych (z czterech do siedmiu). Pokoje chorych dzięki większej kubaturze, wraz z rozwojem placówki swobodnie zmienią się z jedno- na dwuosobowe, dzięki czemu szpital będzie w stanie przyjmować więcej pacjentów ? wylicza architekt.

Mariam Hasan, dyrektor usług medycznych w InterHealth Canada, odpowiedzialna za planowanie medyczne PPP w Żywcu mówi, że razem z N+parametric i Arup udało się stworzyć wysoko wydajny projekt, który pozwoli na realizację planu medycznego. Usługi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów, będą świadczone w czterokondygnacyjnym budynku nowego szpitala o powierzchni użytkowej ok. 18 tys. mkw. Budynek został tak zaprojektowany, by zapewnić szybki dostęp do części ambulatoryjnej, centrum diagnostycznego i rehabilitacji. Osobne wejścia do Izby Przyjęć i SOR pozwolą na bezpieczny przepływ pacjentów a jednocześnie izolację aktywności SOR-u, ambulansów i transportu z helikoptera. Oddziały szpitalne i sale operacyjne zlokalizowane będą na wyższych piętrach. Zaplanowano zwiększoną liczbę poradni specjalistycznych. Rekonwalescencji pacjentów służyć mają elementy architektury zieleni (m.in. ogród i zielone tarasy) oraz rozbudowana część usługowa.

  • Umowę o partnerstwie 15 września 2011 r. podpisali: starostwo powiatowe w Żywcu i InterHealth Canada.
  • Zgodnie z harmonogramem w 2015 roku na Polach Lisickich w Żywcu otwarty zostanie nowy szpital, którym InterHealth Canada będzie zarządzać do 2042, świadcząc jednocześnie usługi medyczne.
  • Nowy szpital powiatowy w Żywcu zapewni regionowi podstawową opiekę medyczną w ramach kontraktów NFZ, koncentrując się na doraźnej opiece medycznej i ambulatoryjnej oraz profilaktyce prozdrowotnej i nowoczesnej diagnostyce.
  • Szpital będzie dostępny w ramach publicznej służby zdrowia, będzie także przyjmował pacjentów komercyjnych.
  • Oddziały zostały zaprojektowane w sposób modularny, umożliwiający zmianę funkcji pomieszczeń.
  • Władze samorządowe będą monitorować jakość usług medycznych oraz efektywność placówki zgodnie z określonymi Kluczowymi Wskaźnikami Jakości (KPIs). Umowa podpisana między stronami publiczną i prywatną określa rygorystyczny sposób kontroli wg KPI, w tym wprowadza także obowiązek przeprowadzania audytów zewnętrznych i akredytacji.
© 2012 Gazeta Kurier Żywiecki informacja-reklama Żywiec · Powered by WordPress